Våre fokusområder

Go to Ryddeaksjoner

Ryddeaksjoner

Våre seilbåter går i helårs tokt langs hele Norges kyst. Mannskapet består av ungdommer mellom 18 og 25 år fra hele verden, som kommer til Norge for egen regning for å hjelpe oss å rydde strandsøppel på frivillig basis.

Go to Kunnskap

Kunnskap

Vi ønsker å dele og spre kunnskap om marin forsøpling og plastens kretsløp, og jobber spesielt mot skoleverket, barn og ungdom, men også mot næringslivet og samarbeidende organisasjoner.

Go to Holdningsarbeid

Holdningsarbeid

Gjennom å involvere lokalbefolkningen langs hele kysten i vårt arbeid, håper vi å skape god holdninger, ikke minst blant alle dem som har havet som arbeidsplass.

Go to Medieproduksjon

Medieproduksjon

Vi er et flytende mediehus, som tar bilder og lager filmer av våre aktiviteter til sosiale medier. Slik kan alle følge med, også de som ikke har anledning til å møte oss i en havn, på en festival, et seminar eller ute på havet.

In the same boat er en organisasjon som jobber for å begrense marin forsøpling.

Resultater

Nøkkeltall for hva vi har oppnådd
Go to 100 000 kilo plastsøppel

100 000 kilo plastsøppel

I 2017 ryddet vi 35 tonn plastsøppel. Og fra februar til og med august 2018 har vi ryddet 70 tonn plastsøppel langs mer enn 70 kilometer strandlinje.

Go to 30% av alle nordmenn

30% av alle nordmenn

1.5 millioner nordmenn har besøkt våre nettsider og flater i sosiale medier siden sommeren 2017.

Go to Videoavspillinger

Videoavspillinger

Til sammen har våre filmer blitt sett mer enn 10 millioner ganger på Facebook og Youtube.

Go to Respons

Respons

På våre flater i sosiale medier har vi høstet mer enn 400 000 kommentarer, likes og delinger.

I Norge dannes det 8000 tonn mikroplast pr. år.

Nyheter