Made in Norway

Mye av søppelet vi finner er fra Norge og våre nærmeste naboer. Hedda rydder norske fiskekasser på fantastiske Uttorgværet utenfor Brønnøysund.

Villsau i garnet

To villsauer hadde satt seg fast i et fiskegarn. Vi fant dem og reddet dem, da vi hadde ryddeaksjon på Trænafestivalen.