17.09.2017

Om oss

Formål

In the same boat er en forening som jobber for å redusere marin forsøpling.

De viktigste virkemidlene i foreningens arbeide er:

  • Ryddeaksjoner langs hele kysten
  • Forskning og kartlegging
  • Holdningsskapende arbeid og informasjon
  • Medieproduksjon og informasjonsarbeid

Nærhet til havet

In the same boat disponerer nå 4 seilskuter og en del mindre arbeidsbåter, og jobber med å utvide flåten. To av båtene vil operere fast fra Oslo, nærmere bestemt Aker Brygge, mens de andre to går på tokt langs kysten.

Ved Aker brygge har vi også en bemannet informasjonstjeneste, der publikum kan møte opp for å få informasjon om plastsøppel i havet, hvordan hver enkelt kan bidra til å redusere problemet.

Vårt kjernepersonell bor på båt og jobber på båt, og vi har dermed en sterk nærhet og tilstedeværelse på havet. Vi rydder strender og kartlegger mikroplast, hele året, langs hele kysten.

Organisasjon

In the same boat er en registrert forening.  I styret sitter styreleder Børje Møster og styremedlemmer Rolf-Ørjan Høgset og Trond Strandvoll.

Brønnøysundregistrene:  Orgnr. 919620978

Både personer og bedrifter kan tegne medlemskap. (Se info på medlemssiden)

Historie og bakgrunn

Gjennom 2017 har Børje Møster seilt Norges kyst med seilskuta Sheba Queen for å rydde strender og dykke etter søppel, sammen med et internasjonalt mannskap av frivillige. Til sammen er det ryddet over 13 kilometer strandlinje og mer enn 35 tonn avfall er levert inn.

Fra juni 2017 valgte Rolf-Ørjan Høgset, som frem til da hadde produsert TV med Skattejakten.LIVE, å knytte seg til In the same boat, og har siden deltatt i ryddearbeidet og laget reportasjer. Skattejakten.LIVE nådde i løpet av våren og sommeren 2017 ut til hele 1.5 millioner nordmenn, genererte mer enn 8 millioner videovisninger, og fikk mer enn 400 000 kommentarer, likes og delinger.

Rolf-Ørjan Høgset bak roret på vei inn mot Farsund.

Møster og Høgset bestemte seg høsten 2017 for å slå kreftene sammen på permanent basis, og etablerte foreningen «In the same boat», som skal videreføre arbeidet som er startet, både med rydding og informasjonsarbeid rundt marin forsøpling.

Foreningen vil også jobbe med forskning og andre former for holdningsskapende arbeid, i samarbeid med kystkommunene, næringslivet og foreningens medlemmer.

I dag har foreningen samarbeid med en rekke bedrifter og flere tusen privatpersoner har vært med på ryddeaksjoner eller deltatt på andre aktiviteter relatert til havet og marin forsøpling.